"I fill the bottle with milk."

แปลว่า:ฉันเติมขวดใบนี้ด้วยนม

March 20, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/suppasorn

แปลยังงี้เลยเอาจิงดิ


https://www.duolingo.com/profile/thanawat928445

Maybe he's translating.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย