https://www.duolingo.com/profile/pae_look

ใครยังเล่นอยู่บ้าง มีคนเล่นเยอะไหม 20/03/2019.

เหมือนอยู่ที่นี่เพียงคนเดียว เหงาจัง เงียบมาก กลัวผีด้วย กิกิ

March 20, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ภาษาแค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย