"Who are you with tonight?"

แปลว่า:คืนนี้คุณอยู่กับใคร

March 22, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TruzherQruz

เดี๋ยวนะ ผมโง่เกินไปเลยเข้าใจผิดหรือป่าว คุณคือใครคืนนี้? อันนี้คือผมแปลได้ แต่พึ่งรู้ว่าแปลว่า ใครอยู่กับคุณคืนนี้? ก็ได้ด้วยหรอ? อืมความรู้ใหม่


https://www.duolingo.com/profile/TimeTheTha

ห้ะอะไรน่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย