"I opened the window."

แปลว่า:ฉันได้เปิดหน้าต่างบานนี้

March 22, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Apple653724

มีคำว่าบานนี้ตรงไหน ใครจะมโนได้..


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย