"Do you like to study?"

แปลว่า:คุณชอบเรียนหนังสือมั้ย

March 23, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/L6BX3

มั้ยย นี่ ต้องไหม นะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/mkdsmd

ไม่เห็นมีคำว่า book เลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย