"Do you like to study?"

แปลว่า:คุณชอบเรียนหนังสือมั้ย

March 23, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/L6BX3

มั้ยย นี่ ต้องไหม นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย