"They play with the cat."

แปลว่า:พวกเขาเล่นกับแมวตัวนี้

March 24, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuperThai

จะเอานื้มาทำไมวะ


https://www.duolingo.com/profile/JirapornPh7

ตอบถูก เเต่ผิดงงนะ เฉลยก็ถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย