"My new dress is red."

แปลว่า:ชุดกระโปรงตัวใหม่ของฉันสีแดง

March 24, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinU-tain

ทีข้อนี้ไม่ใช้คำว่า "ชุดนี้" แสดดด..

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย