https://www.duolingo.com/profile/JosefRychl

There is no soap

Moje chybná odpověď : Není tam mýdlo Správná odpověď: Není mýdlo Proč?

March 26, 2019

1 komentář


https://www.duolingo.com/profile/DaliborNovy

Určení místa v angličtině nikdy není na začátku věty. Tedy až na speciální případy, kdy je to vhodné a jistý způsob určení místa je vyjádřený krátkou větou, oddělenou čárkou a nebo když následuje právě tzv. existenční vazba, viz. dále.

V této větě je "There" součástí existenční vazby. Vyjadřuje, že něco (ne)existuje, ale originální věta už neříká kde. Pro Váš překlad by muselo být "There is no soap there."

Zjednodušeně, existenční vazbu používáme pro neexistující a nebo obecné věci (s neurčitým členem - oznamujeme, že někde je něco). Naopak ji nepoužíváme pro určité konkrétní věci (s určitým členem nebo přivlastňovacím jménem/zájmenem - oznamujeme, že něco je někde).

Naučte se jazyk za pouhých 5 minut denně. Zdarma.