"The dog goes towards the cat."

แปลว่า:หมาตัวนี้เข้าหาแมวตัวนี้

March 26, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Natchaya450413

ก็ถูกนะะ??


https://www.duolingo.com/profile/9MG95

ตอบอะไรก็ไม่ถูกเลย


https://www.duolingo.com/profile/Rangsan1985

towards คำนี้ฟังไม่รู้เรื่องเลย


https://www.duolingo.com/profile/Ratchaporn95

ทำไมผิดผิดแล้วก็ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย