"We follow the captain."

แปลว่า:พวกเราตามกัปตันคนนี้

March 28, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Natchaya450413

ทำไมไม่เปนthis อ้ะ


https://www.duolingo.com/profile/ThitapaKul

ทำไมต้องมีคนนี้ด้วยล่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย