"I do not feel like doing it."

แปลว่า:ฉันไม่รู้สึกอยากทำมัน

March 28, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Apple653724

ผิดตรงไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย