1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เขาเรียนหนังสือหลังข้าวเย็น"

"เขาเรียนหนังสือหลังข้าวเย็น"

แปลว่า:He studies after dinner.

March 30, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

โปรดใช้คำว่า อาหารเย็น แทน ข้าวเย็น ดีกว่านะครับ

Learn English in just 5 minutes a day. For free.