"We like the fall."

แปลว่า:พวกเราชอบฤดูใบไม้ร่วง

March 30, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/prim397123

พูดแล้วไม่แปลให้ทั้งๆที่ถูกต้องแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย