1. Forum
  2. >
  3. Onderwerp: English
  4. >
  5. Verschillen tussen Amerikaans…

https://www.duolingo.com/profile/Dutchesse722

Verschillen tussen Amerikaans Engels en Brits Engels

Hoewel er zeker veel meer variëteiten van het Engels zijn, zijn Amerikaans Engels en Brits Engels de twee varianten die worden onderwezen in de meeste ESL (English as a Second Language) / EFL-programma's. Over het algemeen is overeengekomen dat geen enkele versie "correct" is, maar er zijn zeker voorkeuren in gebruik. De drie belangrijkste verschillen tussen Amerikaans en Brits Engels zijn:

Uitspraak - verschillen in klinkers en medeklinkers, evenals stress en intonatie. Woordenschat - verschillen in naamwoorden en werkwoorden, met name gebruik van phrasal-werkwoord en de namen van specifieke hulpmiddelen of artikelen. Spelling - verschillen zijn over het algemeen te vinden in bepaalde vormen van voorvoegsels en achtervoegsels.

De belangrijkste vuistregel is om te proberen consistent te zijn in uw gebruik. Als u besluit dat u Amerikaans Engelse spelling wilt gebruiken, moet u consequent zijn in uw spelling (d.w.z. The color of the orange is also its flavour - color is de Amerikaanse spelling en flavour is Brits), dit is natuurlijk niet altijd gemakkelijk - of mogelijk. De volgende gids is bedoeld om de belangrijkste verschillen aan te geven tussen deze twee soorten Engels.

Kleine grammaticale verschillen

Er zijn maar weinig grammaticale verschillen tussen Amerikaans en Brits Engels. De woorden die we kiezen kunnen soms anders zijn. Over het algemeen volgen we echter dezelfde grammaticaregels. Dat gezegd hebbende, zijn er een paar verschillen.

Gebruik van de Voltooid Tegenwoordige Tijd:

In het Brits Engels wordt de voltooide tegenwoordige tijd gebruikt om uitdrukking te geven aan een actie die in het recente verleden heeft plaatsgevonden en die een effect heeft op het huidige moment.

Bijvoorbeeld: I've lost my key. Can you help me look for it? In het Amerikaans Engels is het volgende ook mogelijk: I lost my key. Can you help me look for it?

In het Brits Engels zou bovenstaande als onjuist worden beschouwd. Beide vormen worden echter algemeen geaccepteerd in standaard Amerikaans Engels. Andere verschillen met betrekking tot het gebruik van de voltooid tegenwoordige tijd in het Brits Engels en de onvoltooid verleden tijd in het Amerikaans Engels omvatten al (reeds), alleen en toch.

Brits Engels:

I've just had lunch. I've already seen that film. Have you finished your homework yet?

Amerikaans Engels:

I just had lunch OR I've just had lunch. I've already seen that movie OR I already saw that movie. Have you finished your homework yet? OR Did you finish your homework yet?

Twee vormen om bezit uit te drukken

Er zijn twee vormen om bezit in het Engels uit te drukken: do/does have of has/have got.

Do you have a car? Have you got a car? He has not (hasn't) got any friends. He does not (doesn't) have any friends. She has a beautiful new home. She has got a beautiful new home.

Hoewel beide vormen correct zijn (en geaccepteerd in zowel Brits- als Amerikaans Engels), have got (have you got, he hasn't got, etc.) is over het algemeen de gewenste vorm in het Brits Engels, terwijl de meeste sprekers van het Amerikaans Engels do/does have (do you have, he doesn't have, etc.) gebruiken.

Het werkwoord GET

Het voltooid deelwoord van het werkwoord to get is in het Amerikaans Engels gotten.

Amerikaans Engels: He's gotten much better at playing tennis. Brits Engels: He's got much better at playing tennis.

Have got wordt overwegend in het Brits Engels gebruikt om 'to have' aan te duiden in de zin van bezit. Vreemd genoeg wordt deze vorm ook in de Verenigde Staten gebruikt met het Engelse deelwoord 'got' in plaats van 'gotten.' Amerikanen gebruiken ook 'have got to' naast 'have to' in de zin van 'moeten' voor verantwoordelijkheden.

I've got to work tomorrow (maar ook goed is 'I have to work tomorrow') I've got three friends in Dallas (maar ook goed is 'I have three friends in Dallas')

Woordenschat

De grootste verschillen tussen Brits- en Amerikaans Engels liggen in de keuze van de woordenschat. Sommige woorden betekenen verschillende dingen in de twee soorten, bijvoorbeeld:

'Mean': Amerikaans Engels - boos, slecht gehumeurd, gemeen; Brits Engels - niet genereus, vrekkig.

Amerikaans Engels: Don't be so mean to your sister! Brits Engels: She's so mean she won't even pay for a cup of tea.

Voor een meer complete lijst van woordschatverschillen tussen Brits- en Amerikaans Engels, gebruik deze engelstalige gids: https://www.thoughtco.com/american-english-to-british-english-4010264.

Hier zijn enkele algemene verschillen tussen de Britse en Amerikaanse spelling:

Voorbeelden van woorden die eindigen in -or in het Amerikaans Engels en -our in het Brits Engels: color/colour, humor/humour, flavor/flavour.

Voorbeelden van woorden die eindigen in -ize in Amerikaans Engels en -ise in Brits Engels: recognize/recognise, patronize/patronise.

Extra voorbeelden:

Amerikaans: labor, favor Brits: labour, favour

Amerikaans: license, defense Brits: licence, defence

Amerikaans: spelled, burned, spilled Brits: spelt, burnt, spilt

Amerikaans: analyze, organize Brits: analyse, organise

Amerikaans: center, theater Brits: centre, theatre

Amerikaans: judgment, abridgment Brits: judgement, abridgement

Amerikaans: dialed, canceled, traveled Brits: dialled, cancelled, travelled

Amerikaans: installment, skillful Brits: instalment, skilful

Amerikaans: tire Brits: tyre

Amerikaans curb Brits: kerb

Amerikaans: program Brits: programme

Amerikaans: pajamas Brits: pyjamas

Amerikaans: check Brits: cheque

Amerikaans: catalog Brits: catalogue

Gekopieerd en vertaald uit: https://www.thoughtco.com/differences-between-american-and-british-english-1212216.

March 30, 2019

4 opmerkingen


https://www.duolingo.com/profile/pentaan

Super informatief!
Hartelijk dank Carina.


https://www.duolingo.com/profile/Dutchesse722

Graag gedaan, Pentaan!


https://www.duolingo.com/profile/Multitaal

Bedankt Dutchesse722. Dat is een mooi overzicht.

Het is alleen jammer dat in het het eerste gelinkte artikel wat typefoutjes zitten in de woordenlijst. Waarvan boiler i.p.v. broiler ietwat verraderlijk is.


https://www.duolingo.com/profile/LilianHaak

Dit is overigens niet alleen zo bij het Engels maar ook bij het Frans. Canadees Frans en Europees Frans verschillen soms. Zo zeggen de Canadezen "octante", waar mensen in Frankrijk spreken over "quatre-vingts". Taal is levend. En zeker als de sprekers verder uit elkaar wonen dan ontwikkelen de talen zich ieder hun eigen kant op. Zo was in de 17e eeuw er geen groot verschil tussen het Nederlands en het Afrikaans zoals in Zuid-Afrika gesproken wordt. Nu kunnen we elkaar verstaan maar het kost wel een beetje moeite. Dat taal leeft en zich iedere keer ontwikkeld maakt taal leren zo leuk!

Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.