"The beef"

แปลว่า:เนื้อวัว

April 1, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/xWoLFzli

ผมตอบถูกละนิ


https://www.duolingo.com/profile/xWoLFzli

Hey, I answered "เนื้อวัว" but it's still wrong...


https://www.duolingo.com/profile/WanChai99

งงว่ะ คนดูแลระบบ ขอรองเถอะ รูปแบบแอพโอเคมาก ระบบชอบมาก ขอให้มีคนช่วยตอบคอมเมนต์เถอะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย