"คุณเป็นเด็ก"

แปลว่า:You are a child.

April 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/r7YW5

aมาจากไหนวะ


https://www.duolingo.com/profile/AfnanTime

ทำไมต้องเติม a

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย