"คุณเป็นเด็ก"

แปลว่า:You are a child.

April 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/r7YW5

aมาจากไหนวะ


https://www.duolingo.com/profile/AfnanTime

ทำไมต้องเติม a


https://www.duolingo.com/profile/Bon659903

a ใช้กับคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะครับ an ใช้กับคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ(a,e,i,o,u) the คือเฉพาะเจาะจงถ้าจำไม่ผิดนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/ChaiwatPan

เพราะมันเป็นคำนาม มันก็เลยต้องมีคำนำหน้านามมั้ง (a, an, the.)


https://www.duolingo.com/profile/JenjiraKae

ใช้ theก็ได้ป่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Bon659903

The คือต้องเฉพาะเจาะจงนะครับ(ถ้าจำไม่ผิด ผิดขออภัยด้วยครับ)

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย