"My hat is red."

แปลว่า:หมวกของฉันมีสีแดง

April 5, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/bIBO937887

งง ตาม คห1 My hat is red คำภามก่อนๆ คำตอบคือ หมวกของฉัน เป็นสีแดง แต่ ณ. ตอนนี้ คำตอบ ตอนนี้ กลับ เป็น " หมวกของฉันมีสีแดง"

จะเอาไงแน่ แอปนี้ เดี๋ยว ปั้ดเหนี่ยว เลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย