"We are Germans."

แปลว่า:พวกเราเป็นคนเยอรมัน

April 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuperThai

ถูกแล้วทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย