1. Forum
  2. >
  3. Topic: Hawaiian
  4. >
  5. "The key is under the table."

"The key is under the table."

Translation:Aia ke kī ma lalo o ke pākaukau.

April 7, 2019

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/cskaet

Why not "Aia ke kī i lalo o ke pākaukau" ?

Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.