1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. Wilderness Tips and Notes - N…

https://www.duolingo.com/profile/Nic698651

Wilderness Tips and Notes - Norway Spruce

Wilderness Tips and Notes states that the large areas of spruce in Norway are planted. This does not ring true, and the distribution maps shown on https://en.wikipedia.org/wiki/Picea_abies indicate that there are areas of Norway where it is introduced but the majority is occupying its natural range.

April 7, 2019

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Deliciae
Mod
  • 415

There has been spruce in Norway for thousands of years, but the large, homogeneous areas of spruce you now see dominating the landscape are the result of aggressive planting of non-native spruce species (mainly Picea sitchensis and crosses) that continue to spread and threaten the biodiversity.

A little reading practice from Store norske leksikon's article on sitka spruce:

Enkelttrær skal være plantet i Norge rundt 1870, mens de første plantninger ble etablert på 1890-tallet. I skogreisinga langs kysten fra 1950 til 1990 var sitkagran det desidert viktigste fremmede treslaget med et tilplantet areal på cirka 500 000 daa. Størst har utplantingen vært i Nordland (cirka 130 000 daa), deretter følger Hordaland (cirka 65 000 daa), Møre og Romsdal (cirka 60 000 daa) og Rogaland (cirka 55 000 daa). Plantefeltene finnes langs hele kysten nord til Troms.

Etter myndighetene ble oppmerksomme på risikoene ved å innføre arter til nye områder, har det blitt innført restriksjoner på bruk av fremmede treslag i skogindustrien. I 2012 ble det vedtatt en forskrift om utsetting av fremmede treslag til skogbrukformål, som gjør at man trenger tillatelse for å plante ut sitkagran i Norge. Sitkagran er oppført på Artsdatabankens svarteliste over fremmede arter. Svartelista gir en oversikt over arter som er vurderet å ha høy risiko for etablere seg, spre seg og påvirke stedegne arter og naturtyper.

And another article from the Norwegian Environment Agency.

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.