"A week later"

แปลว่า:หนึ่งสัปดาห์ให้หลัง

April 9, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sweet528803

มันแปล แปลกๆอ่ะค่ะะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย