"Where is your head?"

แปลว่า:หัวของคุณอยู่ที่ไหน

April 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/20C1gh

แปลกมาก55555555


https://www.duolingo.com/profile/KpmKpm1

หลอนเลยคำแปล


https://www.duolingo.com/profile/wKUB5

ตอบได้ก็แปลกแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย