"I remember her."

แปลว่า:ฉันจำเธอได้

April 13, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tiffy453057

อ.อ่าง ไม่พอค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เพราะดี

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย