"I rest during the night."

แปลว่า:ฉันพักผ่อนในตอนกลางคืน

April 13, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tKDI6

During ระหว่าง?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย