"Do you want to shut the window?"

แปลว่า:คุณอยากปิดหน้าต่างบานนี้มั้ย

April 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/iFaung

There is a mistake in this topic, Please check. "ไหม" not มั๊ย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย