"Do you want to shut the window?"

แปลว่า:คุณอยากปิดหน้าต่างบานนี้มั้ย

April 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/HaveHadHas

There is a mistake in this topic, Please check. "ไหม" not มั๊ย


https://www.duolingo.com/profile/Thanawath

"มั้ย" พ่อววว


https://www.duolingo.com/profile/E_d_d__i_e_1997

มั้ย ตรวจสอบด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย