1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทางการ"

"สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทางการ"

แปลว่า:They are not official.

April 16, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/iFaung

There is a mistake in this topic, Please check

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย