"I live in Spain."

แปลว่า:ฉันอาศัยอยู่ในประเทศสเปน

April 18, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mynameisbo17

ตอบถูกแล้วแต่ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย