1. Forum
 2. >
 3. Topic: High Valyrian
 4. >
 5. Vocab per Skill Unit for the …

https://www.duolingo.com/profile/FieryCat

Vocab per Skill Unit for the High Valyrian / EN Course

Basics 1 [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5 | 5 | 10 | 15 | 25 || 60
 • Words: ābra, vala, issa, taoba, riña, muña, kepa, ñuha, kirine, azantys, sȳz, ēdrus, iksan, iksā, vāedas, hontes, nages, līris, iksi, vali, ābri, azantyssy, iksāt, issi, taobi, riñi, kirini, hontesse, vāedis, ēdrusi, nagesi, līrisi, kepi, muñi, ñuhi, sȳri, valī, valā, ābrā, ābrī, muñī, kepī, taobā

Phrases 1 [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: issa, daor, kirimvose, rytsas, jiōrna, se, biarvose, geros ilas, valar morghūlis, kostilus, valar dohaeris, drīvose, brōzi, daenerys, iōnos, drējī, arlī

Basics 2 [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: vale, urnen, ābre, taobe, riñe, urnes, urnesi, rȳbas, rȳban, azanti, hontī, kepe, muñe, jorrāelza, rȳbis, jorrāelzi, taobī, riñī, rijas, rijis, azantī, majaqis, majaqsa

Dem. 1 - Demonstratives 1 [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: bisy, kesy, korze, zentys, bony, kony, bisi, kesi, boni, koni, korzi, zentyssy

Lunar - Lunar Class [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5 | 5 | 10 | 15 | 25 || 60
 • Words: zokla, zokli, zokle, zoklī, ipradas, gerpe, gerpi, gerpī, gerpa, atroksia, atroksie, atroksī, ipradis, ipradan, ipradā, ipradi, ipradāt, dovaogēdy, dovaogēdī, dovaogēdi, sylvie, sylvī, anne, annī, anni, kostōba, kostōbi, kostōbe, kostōbī, āeksio, āeksia, avero, avera, kēli, kēla, ñuhe, ñuhī

Solar - Solar Class [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5 | 5 | 10 | 15 | 25 || 60
 • Words: voktys, voktyssy, vokti, voktī, ojehiksa, jentys, jentyssy, jenti, jentī, vandis, vandissa, rōvys, rōvi, rōvī, rōvyz, ojehikis, jaes, jaehossa, ñuhys, ñuhī, ñuhyz, raqiros, raqirossa, ñuhi, zaldrīzes, zaldrīzesse, zaldrīzī, belmurza, belmurzi, ēza, ēzi, dāez, dāeri, gevie, gevī, tubis, tubissa

Aquatic - Aquatic Class [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4 | 4 | 8 | 12 | 20 || 48
 • Words: embar, embri, embrī, kastor, kastra, iotāptes, rōvor, rōvra, iotāptesi, sēter, sētera, ossȳngas, ossȳngis, lōgor, lōgra, qintir, qintra, ñuhor, ñurha, biarior, biariar, dārōñor, dārōñar, izūgan, izūgas, izūgis

Terres. - Terrestrial Class [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: blēnon, blēna, rōvon, rōva, kostōbon, kostōba, dēmalion, dēmalia, sȳrior, sȳriar, tēmas, āegenkon, āegenka, targārien, targārī, ñuhon, ñuha, jemas, jemis

Genitive [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4 | 4 | 8 | 12 | 20 || 48
 • Words: valo, dovaogēdy, annī, rhaenas, rhaenis, sȳro, azanto, raqiros, jaes, zaldrīzes, gevivī, ñuho, sēter, lōgro, embro, ñurho, blēnon, kostion, naejon

Poss. Adj. - Possessive Adjectives [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: ñuh-, gelte, lenton, dārys, ānogar, eman, aōh-, emā, zȳh-, bis-, kes-, jāhon, emi, īlv-, pōj-, bon-, kōdra, jev-

Family [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 5 | 5 | 10 | 15 | 25 || 60
 • Words: kepa, muña, tala, trēsy, lentor, iōno, rūs, lēkia, valonqar, hāedar, mandiē, daenerys, viserys, iāpa, velma, qȳbor, ñāmar, aerys, rhaella, idañi, dubys, dubāzma, sersi, iēmī, tyrion, iāpanna, velmanna, ñābranna, qȳbranna

Questions [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2 | 2 | 4 | 6 | 10 || 24
 • Words: sparossa, skorossa, skorī, skorkydoso, skoriot, skorverdon, spare, skoro syt, skore

Animals [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: qintir, kēlio, zoklī, jaos, atroksia, hontesse, vōljes, ūlio, uēs, klios, bēgor, qaedar

Present - Present Tense [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 7 | 7 | 14 | 21 | 35 || 84
 • Words: ipradis, jorrāelan, rȳban, izūgan, nagegon, iotāptegon, urnen, nevegon, sindis, līrin, vūjis, keligon, ēdrusi, arghugon, merbugon, bardus, pilogon, angos, nektos, idakosi, ropagon, dēmagon, limagon, ȳdras, sagon, emagon

Sizes [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 1 | 1 | 2 | 3 | 5 || 12
 • Words: rōvēgrie, byka, mība, bōsa, rōva, harrenkor, qumblie

Food [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: parklon, havon, onjapos, jūlor, mōzugon, iēdar, averille, elilla, prūbres, korzita, ārilla, ēngenka, ykynan, lōtintī, krēgo, melva, bāngagon, drōma, sylutegon

Dative [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: riña, epagon, liorza, arghurot, irughas, dāriot, rūklon, lōrtot, gōvilēza, sindiliot, kisalbar, qurdot, udekurza, maghas, va, hen, aerēbagon, isi, oktion, umāzigon

Negation [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 7 | 7 | 14 | 21 | 35 || 84
 • Words: ipradagon, jorrāelagon, rȳbō, izūgos, nagiosy, iotāptios, urnion, nevegon, sindion, līrios, vūjigon, keligon, ēdvos, arghvon, merbvon, bardvos, pilogon, angvos, nektogon, idakagon, ropagon, dēmaos, limagon, ȳdraos, ikson, emon

Pronouns [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: ynot, avy, ziry, ūja, tepagon, īlon, jemī, pōnte, ñuhon, aōhon, zȳhon, jāhon, īlvon, jeva, pōjon

Locative [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: dāriot, rihot, mījāelion, glaesagon, botan, kesīr, konīr, ilza, umbagon, zenturliot, arlie, īliliot, iōragon, vumbiarzȳ, astapor, hae, zoklākos, bianor, gevie, baelagon, boto, vaoresas

Phrases 2 [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2 | 2 | 4 | 6 | 10 || 24
 • Words: yn, iā, sesīr, udrimmi, zaldrīzerme, averilloma, ēngoso, sīr, tubī, vamiot, hegnīr, heksīr, mērī

Colors [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2 | 2 | 4 | 6 | 10 || 24
 • Words: timpi, zōbrie, qeldlie, drogon, qībōños, viseriōn, melisandre, mele, kasta, sȳndrilla, rhaegal

Commands [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: ipradagon, nevēs, taoba, kelītīs, ēdrūs, idakōtōs, dēmagon, sās, buzdarissis, vūjīs, bardugon, pilogon, ȳdragon, mittys, rūniapos, emās, rȳbagon, sindigon, arghugon, āeksia, jagon, kēlys, ozgūroty, dārilaros

Perfect [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 7 | 7 | 14 | 21 | 35 || 84
 • Words: iprattas, jorrāelagon, izūgdā, rȳbagon, nagetis, iotāptetas, urnegon, nevetas, līrigon, sindigon, vūjitas, kelitis, merbutis, bardugon, arghutis, ēdrutas, angotas, nektotas, pilototy, idakotis, ropatas, limatas, dēmatas, ȳdratis, istan, ēdas, istas

Instr. - Instrumental [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2 | 2 | 4 | 6 | 10 || 24
 • Words: korzossi, qilōny, egrommi, ohīlvos, kisittas, mijes, brōstā, enkagon, jomīsagon, mīsvoso, gelte, sombomy

Comitative [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 2 | 2 | 4 | 6 | 10 || 24
 • Words: vala, raqiros, teptys, jollōragon, pikīpti, ābra, vīlībagon, tymptis, tymptir, mentommi, dohaeriros, voktys

Body - The Human Body [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: mēni, bartos, ñōghe, kris, ondoso, deks, inkon, naejon, onduragon, yrgos, pālemio, ybon, ñōghybon, iemny, lurva, pamptas, renitas, greviot, qimos, laehossa, eleks, relgos, pungos, ātsȳssi, naejītsos, ōdragon, ēngos

Adverbs [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: dōrī, ēlī, mēriot, pār, sīrgō, olvī, zān, geptot, inkot, naejot, paktot, tolī, tolviot, memēpti, daoriot, mirriot, aderī, kostōbirī, sȳrī, qubirī, gevī, dāerī, paerī

Numerals 1 [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 6 | 6 | 12 | 18 | 30 || 72
 • Words: mēre, lanta, hāre, izula, tōma, verdon, bȳre, sīkuda, jēnqa, vōri, ampa, lantēpsā, hārēpsa, izulēpsā, tōmēpsā, jēdari, bȳrēpsā, sīkudēpsa, jēnqēpsā, vōrēpsā, gār, langār, hārgār, zūgār, tōngār, bȳrgār, naena, pyri, vōrgār, jēngār, sīgār

Future [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 7 | 7 | 14 | 21 | 35 || 84
 • Words: ipradilzi, jorrāelinna, izūgilzi, rȳbinna, drūr, nagegon, iotāptīlzi, urnīlūt, nevīnna, līrīlus, sindīlus, vūjīlza, keligon, merbīlun, bardīlū, arghīlus, ēdrugon, angogon, nektēlus, pilēnna, idakēluty, ropēlza, limagon, dēmagon, ȳdrēlāt, kesā, emagon, jagon

Infinitive [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: kostagon, sylutan, raketan, sēnagon, dāeremagon, hēdys, sytilībagon, gūrogon, laodiapos, sōlutti, dōros, gīmigon, sahagon, bēvilza, qrīdrughagon, rāenagon, rijībagon

Dem. 2 - Demonstratives 2 [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: mirri, tolvie, dōre, dorolvie, olvī, tolie, tolvys, daorys, mirtys, tolot, mirrori, olvȳn, tolvȳn, daorun, mirros

The World - The Known World [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 4 | 4 | 8 | 12 | 20 || 48
 • Words: dothraki, ghīs, junkae, qarthot, valyria, ghīska, valyri, mīrīn, brāvos, lorathī, valyri, lyvot, mȳr, syrio, jaqen, taena, thoros, norvot, pentos, qorhot, tyrot, volantī, dārio, vargo, illyrio, aria, sansa, roberti, edardi, varys, rikon, brandon, kātelin

Passive - Passive Voice [test]

 • Tips and notes: yes
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: ipradagon, jorrāelagon, izūgagon, urnegon, sylutegon, nevegon, rȳbagon, iotāptegon, vīlībagon, sindigon, vūjigon, geltigon, bardugon, mōzugon, qlādugon, arghugon, indigon, angogon, nektogon, pilogon, ȳdragon, kȳvagon, pryjagon, ellagon, idakogon

Nature [test]

 • Tips and notes: no
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: guēse, vēzos, hūra, davābagon, qēlos, parmon, temby, rizmon, jēdar, jaedos, sōnar, iosrūlirion, kiōs, vȳs, jēda, ninkion, jelmior, māzigon, sōna, jelmio, jelmāzma, jehikagon, nāvar, qelbar, qapa, dija, tegon

Clothing [test]

 • Tips and notes: no
 • Number of lessons: 2 | 2 | 4 | 6 | 10 || 24
 • Words: landis, greviapos, jonevegon, rhinka, rāpa, albie, ziksanna, bērio, vellaros, mīsītsor, litse, ubēriros, ezīmpty, quba, dijemagon, rongenka, kyrstenka, kȳdrenka

Emotions [test]

 • Tips and notes: no
 • Number of lessons: 2 | 2 | 4 | 6 | 10 || 24
 • Words: syt, raqagon, sētegon, buqagon, dōna, jaelagon, mundagon, mērpa, ozmijegon, vēdros, sōpagon, usōvegon, jorrāeliarza, kara, hobrenka, kōz, manda, lyka

Valence - Advanced Valence [test]

 • Tips and notes: no
 • Number of lessons: 3 | 3 | 6 | 9 | 15 || 36
 • Words: anektogon, haeragon, jenigon, spryjagon, zgeltigon, asēnagon, aemagon, ajorrāelagon, hiōragon, udēmagon, viōragon, vilagon, unektogon, vurnegon, bēvumbagon, vēdrugon, gōviāragon, rȳvȳdragon, ilimagon, jumbagon, imundagon, sytinevegon, sytiotāpagon, jurnegon, jiōragon, iderēbagon, jōzigon

Total

 • Skills: 38
 • Words: 685
 • Lessons: 135 | 135 | 270 | 405 | 675 || 1620
 • Tips and Notes: 34 (89.5%)

Other links:


Last update: 2019-04-24

April 24, 2019

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Graerys

That is one seriously useful post! Kirimvose, PerzysKeli


https://www.duolingo.com/profile/Ollie-Benson

Thank you for doing this! :-)

Learn High Valyrian in just 5 minutes a day. For free.