1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "พวกเรากินผลไม้ดังกล่าว"

"พวกเรากินผลไม้ดังกล่าว"

แปลว่า:We eat such fruits.

April 24, 2019

ความคิดเห็น

Learn English in just 5 minutes a day. For free.