"How old is the universe?"

แปลว่า:จักรวาลนี้มีอายุเท่าไหร่

April 25, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PayonYodsu

ภาษาเขียนนิยมใช้คำว่า "เท่าไร" ส่วน "เท่าไหร่" เป็นภาษาพูดและไม่เป็นทางการ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย