"I have an elephant."

แปลว่า:ฉันมีช้างตัวหนึ่ง

April 26, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RookieEnglish

ช้างเรียกเป็น เชือก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย