1. Diễn đàn
 2. >
 3. Chủ đề Troubleshooting
 4. >
 5. Những câu nói hay về cuộc sốn…

https://www.duolingo.com/profile/-...Mushroom...-

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

Xin chào mọi người! Lại là Diii đây! Hôm nay Diii sẽ làm 1 topic về những câu nói tiếng anh mà bạn sẽ phải bật cười,mong các bạn ủng hộ! 1.Life is short, smile while you still have teeth.

Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.

 1. 3 most difficult things to do in the world You can’t count your hair You can’t wash your eyes with soap You can’t breathe when your tongue is out. Now please put your tongue back inside.

Ba điều khó nhất trên đời này: Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn. Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng. Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài. Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.

 1. When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often.

Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.

 1. I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode.

Tôi không lười, tôi chỉ đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.

 1. You never know what you have until… you clean your room.

Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng mình.

 1. I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head.

Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình.

 1. The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost

Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng.

 1. People say nothing is impossible, but I do nothing everyday.

Mọi người nói không gì là không thể nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.

 1. Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak . — Alan Dundes

Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người sẽ xuất hiện sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.

 1. Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. — Betty White

Facebook giống như một cái lưỡi rê vậy, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như thể một hình phạt.

 1. Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu vấn đề.

 1. I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding.

Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy.

 1. You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.

Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định bạn có thể ném họ ra khỏi chiếc cửa sổ nào.

 1. I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.

Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu để thấy chắc chắn.

 1. Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey

Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc.

 1. The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on —Robert Bloch

Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc tệ đi chính là do anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ rồi.

 1. Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. —Jack Handey

Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ), vì thế mà khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả mét và có giày của họ.

 1. Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. —Anonymous

Đàn ông như thể những chiếc tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không nảy sinh sở thích được.

Những câu nói hay bằng tiếng Anh Nếu từ đầu bạn đã không thành công thì bạn nên định nghĩa lại thành công.​ 19. Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein

Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Chỉ có điều không thay đổi đó là họ đều cùng thất vọng.

 1. Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous

Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.

 1. Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis

Cái chết là cách mà cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã bị sa thải.

 1. People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. —Zig Ziglar

Mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì thế mà chúng ta mới gợi ý là nó phải được làm hàng ngày.

 1. Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz

Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi.

 1. Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova

Bất kỳ ai nói rằng thắng bại không quan trọng thì chắc chắn đã thất bại.

 1. Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers

Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi thì bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó.

 1. I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin

Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 9h và cầm lấy tờ báo. Sau đó tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không ở trên đó thì tôi dậy.

Cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã dành thời gian để đọc hết topic của Diii

<3 mọi người

May 3, 2019

37 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/JACK_KNIGHTWING

nice one i love it hold my beer


https://www.duolingo.com/profile/lillyneko

you goddamn right!


https://www.duolingo.com/profile/MonShark

Hổng hỉu gì hết trơn hà!! Tại lớp 3


https://www.duolingo.com/profile/Nguyen-Gia-Hung

Hay đấy nhưng mà....... có một đống câu mà sao câu nào cũng là số 1 z ??


https://www.duolingo.com/profile/Someone_1611

Sao chủ đề rồi bạn ơi


https://www.duolingo.com/profile/l3chwng

chủ đề sai như gì


https://www.duolingo.com/profile/CanVanTruong2020

Vote and give 5 lingot


https://www.duolingo.com/profile/2k711

vote ..................


https://www.duolingo.com/profile/l3chwng

you cossing it!


https://www.duolingo.com/profile/l3chwng

vote him when he play among us


https://www.duolingo.com/profile/l3chwng

❤❤❤ là người Việt


https://www.duolingo.com/profile/lillyneko

"i gear up my shotgun and i hunt them down those annoying bastard in my GANGSTA HOOD"-LillyNeko


https://www.duolingo.com/profile/huongkhe

Thật tuyệt vời


https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

Lần sau đăng nhớ có nguồn nha bạn!


https://www.duolingo.com/profile/-...Mushroom...-

bắt buộc phải có nguồn?


https://www.duolingo.com/profile/Someone_1611

Nếu lấy từ trên internet hoặc tham khảo. Kể cả sách cũng phải viết nguồn


[tài khoản đã đóng]

  Đúng rồi

  Learn a language in just 5 minutes a day. For free.