"เด็กดื่มน้ำ"

แปลว่า:The child drinks water.

May 5, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย