"The horse sees the cat."

แปลว่า:ม้าเห็นแมว

May 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mixzeza

สามารถม้าตัวหนึ่งเห็นแมวตัวหนึ่งได้มั้ยครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย