"Not green"

แปลว่า:ไม่ใช่สีเขียว

May 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mixzeza

ไม่มีสีเขียวได้รึเปล่าครับ


https://www.duolingo.com/profile/Pick563466

ไม่ใช่ สีเขียว ผิดเลยย ปั๊ดโถ๋เอ้ยย


https://www.duolingo.com/profile/CLOVERRAIK

ทำคำตอบภาษาไทยเป็นคำดีกว่านะ การทำอักษรทีละตัว สระทีละตัว แทนที่จะเอาเวลาไปเรียนรู้กลับเสียเวลาหาตัวอักษร


https://www.duolingo.com/profile/pikul383866

ทำไม่ผิดอะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย