"Not green"

แปลว่า:ไม่ใช่สีเขียว

May 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mixzeza

ไม่มีสีเขียวได้รึเปล่าครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย