"What movie are you watching?"

แปลว่า:คุณกำลังดูหนังเรื่องอะไรอยู่

May 7, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sunday_F

ปรับปรุงการให้พิมพ์คำตอบเถอะค่ะ ในภาษาไทยบางครั้งตอบได้หลายแบบมาก ตอบแล้วผิดเพราะใช้คำไม่ตรงกับระบบ หลายครั้งก็เบื่อค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย