"My sister works at the museum."

แปลว่า:พี่สาวของฉันทำงานที่พิพิธภัณฑ์

May 7, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/bBgh681102

ตอบถูกทําไมถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/JANSOM1

เขียนตอบถูกทุกตัวอักษร แต่เฉลยว่าผิด...กะอุกเด้ครัยบ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย