1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ถอดหมวกของคุณออก"

"ถอดหมวกของคุณออก"

แปลว่า:Take your hat off!

May 7, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ThomasKowW

take off your hat กับ take your hat off อันไหนสละสลวยปละถูกต้องกว่ากันครับ?


https://www.duolingo.com/profile/HannaIntha

Take off your hat

Learn English in just 5 minutes a day. For free.