"We swim."

แปลว่า:พวกเราว่ายน้ำ

May 10, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PpPp538165

เอ้าทำไมผิดละ เราก้ออกเสียงว่า วีสวิมแล้ว ทำไมถึงผิด รึเข้าอ่านว่ายังไง


https://www.duolingo.com/profile/Jinda814296

วอแหวนไม่มีไม้เอกค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

The audio is very hard to understand. The "i" does not sound like an "i" at all. To me it sounded more like "We swam" or "We swum".

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย