"The girl has a grandfather."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงมีปู่คนหนึ่ง

May 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/thanakorn888

ไม่เสมอไปบางที ย่าหลายผัว


https://www.duolingo.com/profile/docgy

คนเราก็มีปู่กันแค่คนเดียวอยู่แล้ว 55


https://www.duolingo.com/profile/mixzeza

น่าจะแก้ให้ เด็กผู้หญิงมีคุณตาได้ด้วยนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/suWA69

ถูกคับ คุณปู่มีได้คนเดียว ถึงแม้คุณย่าจะมีสามีใหม่ สามีใหม่ของคุณย่า ก็ไม่ใช่พ่อของพ่อเรา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย