"We are going to apply for that job."

แปลว่า:พวกเรากำลังจะสมัครงานนั้น

May 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/banditkawn

Apply แปลว่าสมัครงานเหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย