"We walk for an hour."

แปลว่า:พวกเราเดินเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง

May 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mixzeza

ทำไม an ถึงไม่ใช้กับ a e i o u หรอครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย