1. Forum
  2. >
  3. Topic: Swedish
  4. >
  5. SWEDISH>ENGLISH: Ta sig till …

https://www.duolingo.com/profile/Swedishly

SWEDISH>ENGLISH: Ta sig till med någon/något

Hej allihopa! Jag skulle vilja översätta den här poesin på engelska men det finns några råder som jag inte förstar helt (sjunde och åttonde för att vara exakt). Vad menas med "ta sig till med vad/vem som helst " här?

Förtvivlan är ett alltför stort ord, men jag vet inte.... Ty sorgen är obotlig, den går aldrig över Därav dess styrka, dess bördighet för det som ännu inte förstörts inne i oss Den som inte har sorgen har intet Den som inte har sorgen kan ta sig till med vad som helst! Med vem som helst! Den som inte har sorgen har aldrig förlorat någonting, aldrig ägt någonting Smärtan och försoningen finns inte hos den som aldrig haft sorgen Och dikten växer bara ur sorgen, ur den sorg som beretts ett rum i glädjens hjuls nav och där klarnat till blick och förståelse.

Tack! :)

May 12, 2019

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/OODestiny

Den som inte har sorgen kan ta sig till med vad som helst! Med vem som helst! translates to: The one who isn't sad can use any means! with anyone! not to poetic in english but that is what it means.

Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.