"I have a few books."

แปลว่า:ฉันมีหนังสือไม่กี่เล่ม

May 13, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

ฉันมีหนังสือสองสามเล่ม ผิดซะงั้น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย