"I have a few books."

แปลว่า:ฉันมีหนังสือไม่กี่เล่ม

May 13, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

ฉันมีหนังสือสองสามเล่ม ผิดซะงั้น


https://www.duolingo.com/profile/Mind66485

เฉลยผิด


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/TeerawatKh

ฉันมีหนังสือน้อยมาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย