"คุณใจดีมาก"

แปลว่า:You are very kind.

May 14, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/1yHi4

เฉลย กับ โจทย์ไม่ตรงกันนะครับ แก้ไขด่วน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย