"Germany is at the center of Europe."

แปลว่า:ประเทศเยอรมันอยู่ตรงกลางของยุโรป

May 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Bamee7

เยอรมนีเป็นศูนย์กลางของยุโรป คำตอบนี้น่าจะถูกเหมือนกันนะคะ งงๆ 555

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย