"What is the distance to your house?"

แปลว่า:ระยะทางไปบ้านของคุณคืออะไร

May 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/banditkawn

เท่าไร หรือป่าว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย