"My sister will touch a spider."

แปลว่า:พี่สาวของฉันจะแตะแมงมุมตัวหนึ่ง

May 17, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/juCh813213

แอพจังไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย