"Chúng tôi sẽ ăn những cái bánh sandwich khác ."

Dịch:We will eat other sandwiches.

May 19, 2019

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Vy2005

We will eat other sandwiches

May 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NghiaBuiGi

chúng tôi sẽ ăn những cái bánh kẹp khác dịch thế mới sát

May 29, 2019

https://www.duolingo.com/profile/BrngH

I will eat other breat

June 5, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LTunHng14

We will eat other sandwiches

July 5, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Doraemon2k6

Ai có vô lớp học của mình ko

July 11, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.