"Yesterday we did not drink wine."

แปลว่า:เมื่อวานนี้ พวกเราไม่ได้ดื่มไวน์

May 24, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SaksornTan

เหมือน​กัน


https://www.duolingo.com/profile/Chayathorn4

ตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/Takeahi

What the hell?


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมไปเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย